Oproep presentatie patiëntencasus CVA/TIA, het acute stadium

Terug naar het nieuwsoverzicht

I.v.m. verhindering van huisarts Lex de Jongh op het Neurlogiesyposium in Stellendam op 11 juni, zijn wij op zoek naar een huisarts die zijn rol over zou willen nemen.

Wij organiseren dit symposium in nauwe samenwerking met zorggroep Haringvliet, het Spijkenisse Medisch Centrum en het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Het symposium vindt plaats in het Zout en Zout paviljoen te Stellendam van 17.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Vanuit Cohaesie is Lex de Jongh betrokken bij de opzet van het programma. De avond wordt ingevuld met een aantal casuïstiekbesprekingen en het voeren van rondetafelgesprekken. Voor een van de casuïstiekbesprekingen is aan Cohaesie gevraagd een patiëntencasus te presenteren over CVA/TIA, het acute stadium.

Wij vinden het belangrijk dat Cohaesie een bijdrage aan de avond kan leveren maar helaas is Lex de Jongh verhinderd om deze rol op zich te nemen. Wij zijn daarom op zoek naar een collega die het leuk vindt om het presteren en aandragen van een patiëntencasus van Lex over te nemen. U wordt hierbij ondersteund door de neuroloog Carola Versluis en huisarts Anne van Oosten, mede organisatoren.

Om u een richting voor de casus mee te geven volgt hieronder een korte instructie:

CVA/TIA, het acute stadium

Presentatoren
casuïstiek: huisarts Cohaesie
…… neuroloog, ….. neuroradioloog

Kernboodschap
Relevantie en noodzaak tot snelle beslissing en verwijzing
Behandel mogelijkheden
Nieuwste inzichten op gebied van Trombolyse

Theoretisch leerdoel
Optimaliseren voorlichting aan patiënten
Praktisch leerdoel:
Urgentiebepaling en bekendheid met verwijstraject

Huisartsgeneeskundige relevantie
Grote relevantie, gezien poortwachtersfunctie

U kunt u interesse kenbaar maken bij Babette de Groot te bereiken op b.degroot@cohaesie.nl. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met Lex de Jongh.

Terug naar het nieuwsoverzicht