Diensten

1

De dienstverlening van Cohaesie Zorg b.v. is breed en divers. Op verschillende manieren ondersteunen wij de bij ons aangesloten huisartsen. Dit doen we met verschillende zorgketens, maar ook op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteit, samenwerking en informatievoorziening.

Flexpool

Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden is ontstaan vanuit een samenwerking van de Zorggroepen Cohaesie, Haringvliet en Hoeksewaard met PRO Flexpool, een activiteit van PRO Groep (zie https://zuidhollandseeilanden.flexpool.org/).

De Flexpool biedt een oplossing voor plotselinge uitval van praktijkmedewerkers binnen de huisartsenpraktijken in de regio Zuid-Hollandse Eilanden. De pool bestaat uit doktersassistenten, apothekersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ voor inzet langer dan drie maanden) die kunnen invallen bij de huisartsenpraktijken op momenten dat er behoefte bestaat aan tijdelijke inzet van personeel door ziekte of (zwangerschaps)verlof. De Flexpool wordt gevuld met parttime medewerkers die reeds werkzaam zijn in de bij de 3 zorggroepen aangesloten huisartsenpraktijken en bereid zijn om collega-praktijken af en toe te helpen. Daarnaast wordt deze pool aangevuld met nieuwe gescreende medewerkers. Van alle medewerkers worden de competenties in kaart gebracht, zodat snel de juiste match gemaakt kan worden.aesie met PRO Flexpool, een activiteit van PRO Groep.

De juiste match
Juist omdat de kennis en kunde per praktijkmedewerker in kaart wordt gebracht, zoals ervaringen met het HIS, KIS en zorgprogramma’s, kunnen doktersassistenten en praktijkondersteuners gemakkelijk in een andere huisartsenpraktijk hun aansluiting vinden. Bovendien krijgt de praktijkmedewerker die bij een collega-praktijk gaat invallen voorafgaand een informatieblad met de belangrijkste kerngegevens van de huisartsenpraktijk, zoals de namen van de werkzame huisartsen, de spoedlijn, werk- en pauzetijden et cetera.

De voordelen voor u als huisarts
Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden levert u diverse voordelen op:

 • Kwalitatief goede invalkracht met relevante werkervaring
 • Werving, selectie en planning uitbesteed
 • Volledige flexibiliteit
 • Geen risico op doorbetaling bij ziekte
 • Geen administratieve rompslomp
 • Alleen gewerkte uren betalen
 • Zelf dagelijkse aansturing

Onze werkwijze
Indien uw praktijk te maken krijgt met uitval door ziekte of (zwangerschaps)verlof, achterstand van werkzaamheden of teveel geregistreerde overuren van de praktijkmedewerkers, ziet onze werkwijze er als volgt uit:

 1. Uw praktijk neemt contact op met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden via 085 – 902 20 85.
 2. De aanvraag (functie, werkdagen, duur, et cetera) wordt geregistreerd.
 3. Er vindt een inventarisatie onder de beschikbare kandidaten plaats.
 4. Beschikbare kandidaten worden aan u voorgesteld met een uurtarief.
 5. De meest geschikte kandidaat gaat (op afspraak) kennismaken bij uw praktijk.
 6. Na akkoord van uw praktijk wordt de kandidaat geïnformeerd met een informatieblad.
 7. U of één van uw medewerkers accordeert wekelijks de gewerkte uren in het urenportaal en krijgt enkel nog een factuur.
 8. De inzet wordt (tussentijds) geëvalueerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen voor ons? Neem dan contact op met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden via bovengenoemde contactgegevens. Zie https://zuidhollandseeilanden.flexpool.org/

 Folder Flexpool Huisartsen

 Folder Flexpool Praktijkmedewerker

Koers 2019 -2020

Het bestuur van Cohaesie U.A. heeft samen met het bureau van Cohaesie Zorg B.V. een koers uitgestippeld om de huisartspraktijken de komende twee jaar verder te ondersteunen in de zorg voor patiënten. Hieronder vindt u daar meer informatie over.

Kwaliteitsbeleid

In het kwaliteitsbeleid van Cohaesie richten we ons op de volgende zaken:

 • Ketenprotocollen
 • Registratie van de zorgverlening
 • Spiegel en Benchmark
 • Praktijkbezoeken
 • Jaarplan ketenzorg
 • Kwaliteitscommissie
 • Deskundigheidsbevordering zorgverleners door scholing en intervisie

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging is primair gericht op:

 • Het onderhouden en uitbouwen van goede contacten met zorgverleners en zorginstanties in de regio
 • Tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraars

Informatievoorziening & Privacy

Een van de voorwaarden om zorg als keten uit te voeren is een goede uitwisseling van informatie tussen hulpverleners betrokken bij de zorg voor een patiënt. Daarom ondersteunen wij aangesloten huisartsen op het gebied van het Ketenzorg Informatie Systeem

Regionale samenwerking

Binnen de regio wordt samengewerkt op de onderwerpen:

 • Organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen
 • Eerstelijns verblijf