Diensten

1

De dienstverlening van Cohaesie Zorg b.v. is breed en divers. Op verschillende manieren ondersteunen wij de bij ons aangesloten huisartsen. Dit doen we met verschillende zorgketens, maar ook op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteit, samenwerking en informatievoorziening.

Kwaliteitsbeleid

In het kwaliteitsbeleid van Cohaesie richten we ons op de volgende zaken:

 • Ketenprotocollen
 • Registratie van de zorgverlening
 • Spiegel en Benchmark
 • Praktijkbezoeken
 • Jaarplan ketenzorg
 • Kwaliteitscommissie
 • Deskundigheidsbevordering zorgverleners door scholing en intervisie

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging is primair gericht op:

 • Het onderhouden en uitbouwen van goede contacten met zorgverleners en zorginstanties in de regio
 • Tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraars

Informatievoorziening & Privacy

Een van de voorwaarden om zorg als keten uit te voeren is een goede uitwisseling van informatie tussen hulpverleners betrokken bij de zorg voor een patiënt. Daarom ondersteunen wij aangesloten huisartsen op het gebied van het Ketenzorg Informatie Systeem

Regionale samenwerking

Binnen de regio wordt samengewerkt op de onderwerpen:

 • Organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen
 • Eerstelijns verblijf