Over Cohaesie

Organisatie

Cohaesie Zorg b.v. is opgericht door Cohaesie U.A. Dit is de regionale coöperatie van huisartsen in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Binnen de aangesloten praktijken zijn circa 85 huisartsen werkzaam. Cohaesie U.A. behartigt de belangen van haar leden en creëert in samenwerking met diverse partijen de voorwaarden voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Die partijen zijn onder meer de in de regio werkzame eerstelijns zorgaanbieders, de regionale ziekenhuizen en lokale overheden.

Vanuit de werkmaatschappij Cohaesie Zorg b.v. wordt de zorg voor mensen met een chronische aandoening (diabetes mellitus type 2, COPD, astma, hart- en vaatziekten) georganiseerd. Ook ondersteunt Cohaesie Zorg b.v. de bij haar aangesloten zorgverleners op diverse terreinen zoals:

 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg
 • Het ontwikkelen en coördineren van zorginnovatie
 • Introductie van praktijkmanagement
 • Continuïteit van zorg door middel van de Flexpool
 • Implementatie van een efficiënte praktijkorganisatie
 • Samenwerking binnen de regio met andere zorgorganisaties, overheden, etcetera.

Speerpunten en jaarverslag
Jaarlijks formuleren wij speerpunten voor het komende jaar en beschrijven we onze activiteiten in het jaarverslag.

Over Cohaesie

Missie

Cohaesie staat voor het ondersteunen en ontwikkelen van de eerstelijns gezondheidszorg binnen het werkgebied. Dit gebeurt vanuit drie aandachtsgebieden, waarbij de huisarts optimaal ondersteund word bij:

 1. Zorg voor patiënten met een chronische aandoening
  Hierbij gaat het om de verzameling zorgprogramma´s waarmee kwetsbare groepen en chronische zieken optimale, systematische en gedocumenteerde zorg vanuit de huisartspraktijk ontvangen. Het inspelen op demografische, epidemiologische, politieke en economische ontwikkelingen is daarbij een belangrijke uitdaging
 2. De invulling van diens centrale positie in de multidisciplinaire zorg en het zorgdomein
  De huisarts ontwikkelt zich meer en meer vanuit de traditionele rol van poortwachter naar een centrale coördinerende rol vanuit een medisch-sociale functie. Die rol is nieuw en stelt aanvullende eisen die, zeker in de huidige overgangsfase, niet zondermeer samengaan met de (meer) traditionele rol van de huisarts
 3. Het optimaliseren van de praktijkvoering

Visie

Goede zorg is geen vanzelfsprekendheid. Cohaesie voert haar missie uit door het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en efficiency in de zorgverlening, alsmede door het optimaliseren van de serviceverlening voor zowel aanbieders als zorgconsumenten. Op deze manier streven wij ernaar meetbare gezondheidswinst te bewerkstelligen.

Deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit een actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze visie realiseren wij door het stimuleren van zorginnovatie, het optimaal organiseren van de (keten)zorg en door het opzetten van specifieke projecten die de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszorg moeten ondersteunen en stimuleren.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoorden wij jaarlijks openbaar welke onkosten door de directeur-bestuurder zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn of haar functie: beleid onkostenvergoeding bestuurder 2019.

Vacatures
Werken bij Cohaesie

Vacatures Cohaesie

Werken bij onze zorgverleners

Vacatures binnen de zorggroep

Enthousiaste doktersassistente 10-15 uur per week
Een praktijk in Spijkenisse zoekt een enthousiaste (bijna) gediplomeerde doktersassistente.
Plaatsingsdatum 23 april 2020

POH-S, voor 1, 2 of 3 dagen per week
Huisartsenpraktijk Begashaw in Pernis zoekt per 1 april een POH-S voor 1, liefst 2 of 3 dagen per week. Huisarts K.D.Begashaw, G.A.Soetemanweg 25, 3195TC, Pernis.
Telefoon: 010-4161168. Mail: huisartsenpraktijk.begashaw@live.nl.
Plaatsingsdatum 3 maart 2020.

Vaste huisarts
waarnemer (1 of 2 dagen per week)
Voor mijn huisartspraktijk in Spijkenisse wijk ‘de Schenkel’ zoek ik een vaste waarnemer. Ik zoek een BIG-geregistreerd huisarts die zich samen met ons wil inzetten voor persoonlijke en kwalitatief goede zorg. Een band opbouwen met de patiënt vind jij, net als wij, een mooi aspect van het huisartsenvak. Daarnaast ben je enthousiast betrokken en wil je meedenken over en toewerken naar een toekomstbestendige huisartsenzorg! Wij bieden: we zijn een groeiende, grote huisartsenpraktijk en streven naar een klein, knus gevoel. Naast een goede band met patiënten is een goede werksfeer voor ons belangrijk. In mei vorig jaar zijn we verhuisd naar een nieuw pand samen met de (dienst) apotheek. Er is nu meer ruimte en hierdoor is uitbreiding en associatie in de toekomst mogelijk. We bestaan nu uit een leuk team met 2 assistentes, een POH- somatiek en 1 dag per week een POH-GGZ. We werken nu nog met Microhis, maar mogelijk gaan we volgend jaar over op Medicom. Ben jij de collega die we zoeken? Enthousiast geworden? Solliciteren kan via kdehooge@ezorg.nl door middel van het sturen van je motiverende brief en C.V. of neem telefonisch contact met mij op 06-29296118.
Plaatsingsdatum 3 maart 2020.

Ook een vacature plaatsen? Stuur uw vacaturetekst per mail naar ons toe.

Bestuur

Het bestuur van Coöperatie Regionale Organisatie van Huisartsen Rijnmond Zuid U.A. (Cohaesie U.A.) bestaat uit 6 leden, die elk hun eigen lokale huisartsencoöperatie vertegenwoordigen. Er is elke maand een vergadering om de belangrijke ontwikkelingen in de zorg, de huisartsenpraktijken en de regio te bespreken. Verder pakt het bestuur gezamenlijk projecten op en zijn zij de vraagbaak voor andere huisartsen.

De samenstelling van het bestuur is: Frank Broere (voorzitter), Dorien Obbink (penningmeester), Stan Codrington, Henk Hoogervorst, Boris Koerts en Johan de Vries.

Raad van toezicht

Cohaesie Zorg b.v. volgt voor de besturing van haar organisatie de Governancecode Zorg, zoals deze door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

De Raad van Toezicht is erop gericht om toezicht te houden op het reilen en zeilen binnen Cohaesie Zorg b.v. Zowel financieel als beleidsmatig houdt zij toezicht en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is: Marten Vente (voorzitter), Judith Meijer (secretaris en vice-voorzitter) en Gonneke van der Lee (lid). Heeft u een vraag voor de Raad van Toezicht mail dan naar raadvantoezicht@cohaesie.nl

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van de Raad van Toezicht? Download het jaarverslag 2019.