Patiëntinformatie

Eerstelijnszorg chronische aandoeningen

Wat betekent ketenzorg voor u?

Ketenzorg is de controle en behandeling van uw chronische aandoening in de huisartsenpraktijk.
Controle en behandeling van chronische aandoeningen (astma/COPD/Diabetes Mellitus/hart-& vaatziekten) vinden tegenwoordig op een speciaal spreekuur in de praktijk bij de huisarts en/of praktijkondersteuner plaats. Om u beter te kunnen helpen met uw chronische ziekte werken alle zorgverleners de laatste jaren samen op basis van een samenwerkingsprotocol. Voor onder andere chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus (Type 2), COPD, astma en hart-& vaatziekten (CVRM) zijn dergelijke protocollen opgesteld. We noemen dit ketenzorg.

Deze samenwerkingsprotocollen wordt door de zorggroep Cohaesie opgesteld. Cohaesie, opgericht door en voor huisartsen, werkt hiervoor samen met andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld diëtisten en podotherapeuten, uit de regio Rotterdam-Rijnmond Zuid. De samenwerking bestaat ondermeer uit het maken van afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg.

Eén van deze afspraken is dat we uw medische gegevens goed moeten vastleggen en kunnen uitwisselen om tot een betere kwaliteit van zorg te komen. Voor deze vastlegging maken de aangesloten zorgverleners gebruik van een Keten Informatie Systeem (KIS). We noemen dit een Keten Informatie Systeem, omdat iedereen in onze zorgketen, inclusief u als patiënt dit systeem kan gebruiken. In het KIS staan onder andere uw medische gegevens opgeslagen, waardoor deze toegankelijk zijn voor u en voor de andere zorgverleners in de keten die u behandelen. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot voor hen relevante gegevens.

Chronische zorg, hoe nu verder?

Patiëntenbrochure

Om u beter te kunnen helpen en te ondersteunen bij uw chronische ziekte werken alle zorgverleners samen. We maken daarvoor goede afspraken met elkaar, maar ook met u. Uit ervaringen van chronisch zieken en andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk dat is. In beleidstaal: deze afspraken noemen wij zorgprogramma’s. En de groep van zorgverleners noemen wij een zorggroep.

Onze patientenbrochure vertelt u op welke manier wij met u en met elkaar samenwerken bij uw behandeling.

Download de patiëntenbrochure

Klachtenbemiddeling

Alle medewerkers en bij Cohaesie aangesloten zorgverleners doen dagelijks hun best om u kwalitatieve zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over onze werkwijze of hoe u behandeld wordt. Heeft u een klacht of verbeterpunt voor ons, laat het weten.

Verbeterpunt
Wanneer u een verbeterpunt heeft voor ons, of één van de bij ons aangesloten zorgverleners dan kunt u die mailen naar secretariaat@cohaesie.nl.

Klacht
Wanneer u een klacht heeft kunt u het beste dit eerst bespreken met de medewerker of zorgverlener waar het over gaat. Alle praktijken hebben een klachtenregeling om uw klacht zo snel, accuraat en correct mogelijk te behandelen. Lukt het u niet om de klacht op deze manier op te lossen? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Cohaesie op 0181-301220 of gebruik maken van het klachtenformulier aan de rechterzijde en deze per mail versturen aan secretariaat@cohaesie.nl.

SKGE
Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de SKGE. Een onafhankelijke klachtenbemiddelaar zal samen met u zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Meer informatie over SKGE vindt u op hun website: www.skge.nl.

Klachtenprocedure
Verdere informatie over de procedure vindt u in de Cohaesie klachtenprocedure. Hierin staat beschreven hoe wij uw klacht in behandeling nemen en welke andere mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen. U vindt de regeling rechts van deze tekst.