Cardiovasculair Risicomanagement

Wat is CVRM

CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. Hiermee wordt bedoeld het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Oorzaken

We weten dat dit de kans op hart- en vaatziekten vergroot: eerdere klachten, diabetes mellitus (suikerziekte), reumatoïde artritis, verminderde werking van de nieren, hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, komt voor in de familie, roken, stress, te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en overgewicht.

Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Ook etniciteit speelt hierin een rol. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen versterken de risicofactoren elkaar.

Behandeling

Bij de behandeling worden uw risicofactoren in beeld gebracht. Dit noemen wij een risicoprofiel. Door een risicoprofiel te maken kan de huisarts en/of praktijkondersteuner inschatten of uw risico voor hart- en vaatziekten echt is verhoogd. Zij doen dit jaarlijks door een bloedbepaling, bloeddrukmeting en consult op het spreekuur om de uitslag met u door te nemen.

Zij bespreken dan met u welke maatregelen u het beste kunt nemen om uw risico te verlagen, zoals: stoppen met roken, afvallen, gezond eten, meer bewegen en het gebruik van medicijnen om het risico op hart- en vaatziekten verder te verlagen.

Meer weten?

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende soorten aandoeningen. Lees meer over hart- en vaatziekten, de symptomen en wat u zelf kunt doen op de website van de hartstichting. Daarnaast is er ook goede praktische informatie te vinden op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).