Nieuws

Vergoeding GLP1-receptoragonisten bij DM2 uitgebreid

GLP-1 therapie nu voor veel meer diabetespatiënten toegankelijk Met ingang van 1 januari 2020 is een nieuwe artsenverklaring voor GLP-1 receptoragonisten toegevoegd aan orale bloedglucoseverlagende medicatie. Daarin is de vergoedingsgrens verlaagd naar BMI ≥ 30 kg/m2. Door de uitbreiding van de vergoeding is GLP-1 therapie nu voor een grotere groep patiënten beschikbaar. In Nederland heeft maar liefst 52% van de mensen…

Coronavirus in de huisartsenpraktijk

De uitbraak van het coronavirus domineert het landelijke nieuws. Ook huisartsen en huisartsenposten moeten zich voorbereiden en alert zijn op mogelijke besmettingen. Is een patiënt recent teruggekeerd uit Wuhan en is er een verdenking van een infectie met het coronavirus, dan moet direct contact worden opgenomen met de GGD. Het NHG heeft nauw contact met het RIVM en het ministerie…

Nieuwe werkwijze VIPLive is wennen

Overstap niet vlekkeloos De overstap naar VIPLive voor de ketenzorg is sinds 1 januari een feit. Een nieuwe werkwijze roept ook vragen op. Helaas is de overstap, ondanks goede voorbereidingen, niet geheel vlekkeloos verlopen. We zijn met PortaVita en VIP Calculus druk bezig om de ongemakken zo snel mogelijk op te lossen. De HIS-protocollen geven niet meer de strakke lijn…

Start ‘Dappere dokters’ op Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis gemaakt

Op 7 januari werd tijdens de 1e regionale collegiale nieuwjaarsborrel een veelbelovende start gemaakt met de ‘Dappere dokters van Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis (VPRHP)’. Meer dan 60 huisartsen en medisch specialisten luidden op informele wijze gezamenlijk het nieuwe jaar in. Door de interactie die ontstond, werd de basis voor verdere samenwerking tussen alle artsen op het eiland gelegd. Wij…

Zorgorganisaties en gemeenten tekenen samenwerkingsovereenkomst Ouderenzorg Voorne

Op 20 januari 2020 ondertekenen de zorgaanbieders Catharinastichting, Careyn en CuraMare, de huisartsenzorggroep Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de ouderenzorg op Voorne. Zij slaan de handen ineen om de zorg voor het toenemende aantal ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven verlenen. Samen werken zij de komende…

Kom jij ons team versterken?

Werken bij Cohaesie Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe projectleiders: Projectleider Scholing en Kwaliteit Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Projectleider Scholing en Kwaliteit die praktijkgericht werkt en een moderne visie heeft op samen leren en continu verbeteren. Draag jij de eerste lijn een warm hart toe en ben je op zoek naar…

Gebruikt u ze al, de 3 goede vragen?

Gebruiken uw patiënten ze al, de 3 goede vragen? Persoonsgerichte zorg: samen beslissen Als huisarts of praktijkondersteuner bent u iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Binnen de persoonsgerichte zorg is er aandacht voor shared decision making, oftewel samen beslissen. Met de tool 3 goede vragen kunt u samen met de patiënt invulling geven aan dit begrip. Patiënten die samen met…

Buurtzorgpension Spijkenisse: Wlz en LSP

Buurtzorgpension en Wet langdurige zorg Tijdelijke opname patiënt met Wlz-indicatie: een kostenafweging In het Buurtzorgpension (BZP) Spijkenisse worden geen patiënten opgenomen die op een wachtlijst staan bij een instelling met een Wlz-indicatie (ter overbrugging). Een aanvraag voor een Wlz-indicatie, wordt vanuit huis gedaan. Het kan echter, zeker in vakantieperioden, voorkomen dat mantelzorgers op vakantie gaan en daarom tijdelijk opvang nodig is. Deze tijdelijke…

Stroomschema acute ggz regio Rijnmond

Psychiatrische patiënt in crisissituatie snel op de juiste plek Om de samenwerking rondom patiënten in een acute psychiatrische crisissituatie te verbeteren, zijn er afspraken gemaakt tussen huisartsen en de acute dienst GGZ in regio Rijnmond. Deze afspraken met Antes zijn gemaakt door vertegenwoordigers van de huisartsenkringen Zuid-Holland Zuid en Rotterdam, Huisartsenposten Rijnmond en ‘t Hellegat. Steunpunt KOEL heeft het traject…