Projecten

Projecten

Behalve met ketenzorg ondersteunt Cohaesie haar aangesloten zorgverleners tevens met innovatie en diverse projecten. Hieronder bieden we u een overzicht en meer informatie per project.

Heeft u zelf een idee voor een project of vragen over de lopende projecten, neem dan alstublieft contact met ons op.

Eerstelijnsverblijf

Kortdurend ‘Eerstelijnsverblijf’ (ELV) is een voorziening voor zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Daarmee wordt voorkomen dat een patiënt, vanuit de thuissituatie, onnodig in het ziekenhuis terecht komt. Ook moet het een oplossing bieden aan patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar die medisch gezien nog niet naar huis kunnen.

Cohaesie Zorg B.V. is het afgelopen jaar op twee manieren betrokken geweest bij het creëren van ELV-voorzieningen in de regio. Huisartsen uit Hoogvliet en Pernis hebben eerder het initiatief genomen om in Hoogvliet een aantal zogenaamde ‘huisartsenbedden’ te creëren. Zilveren Kruis heeft hiervoor projectsubsidie toegekend. In nauwe afstemming en samenwerking met de huisartsen uit Hoogvliet / Pernis zoekt Cohaesie Zorg B.V. naar mogelijkheden om de gewenste zorgverlening te realiseren.

Ook bij het creëren van ELV-bedden op Voorne Putten is Cohaesie Zorg B.V. betrokken. Inmiddels is een samenwerking tussen Buurtzorg, Spijkenisse Medisch Centrum, Cohaesie en Kiek aangegaan en zal op 1 april het buurtzorgpension in Spijkenisse openen.  Houd deze pagina en onze nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

 Save-the-date startscholing Buurtzorgpension

Zorg voor kwetsbare ouderen

Het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen heeft als belangrijkste doel dat de oudere zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier thuis kan blijven wonen. Een proactieve benadering van zorgverleners is daarvoor nodig, zodat problemen in gezondheid en functioneren tijdig gesignaleerd worden en complicaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarmee kan opname in het ziekenhuis of verpleeghuis (soms) worden voorkomen of uitgesteld.

Onder verantwoordelijkheid van kaderhuisarts Ouderengeneeskunde de heer Tas, is het zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen op Voorne Putten, in Hoogvliet, Pernis en Rozenburg ontwikkeld. In 2018 wordt het zorgprogramma verder doorontwikkeld, waarbij het de intentie is samenwerkingsafspraken met andere partijen te maken.

De huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg en wijkverpleegkundige vormen het kernteam rond de kwetsbare oudere. Vaak vervult de mantelzorger een cruciale rol in de ondersteuning van de oudere. Ook andere disciplines uit het medisch en/of het sociaal domein kunnen betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van de oudere.

Meekijkconsult

Bij een meekijkconsult vraagt de huisarts aan de medisch specialist om ‘mee te kijken’ en advies te geven over diagnostiek en/of behandeling. Het meekijken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door digitale consultatie, maar ook door fysieke consultatie (in aanwezigheid van de patiënt). Met het meekijkconsult blijft laagcomplexe zorg in de eerste lijn; bovendien wordt ook door een leereffect bij de huisarts verwijzing naar de medisch specialist voorkomen.

Door Cohaesie Zorg B.V. zijn gesprekken gevoerd met medisch specialisten uit ziekenhuizen in de omgeving over samenwerking rond meekijkconsultatie Dermatologie en Cardiologie. Betrokken medisch specialisten stonden hier positief tegenover. Verdere afstemming met de zorgverzekeraar over (opzet en financiering van) het meekijkconsult zal plaatsvinden.

Praktijkmanagement

Anticiperend op de komst van de financiering van Praktijkmanagement in de huisartspraktijk per 1 januari 2018 heeft Cohaesie Zorg B.V. het aanbod gedaan aan huisartspraktijken hen te ondersteunen bij de inzet van de praktijkmanager. Bijvoorbeeld bij de werving, begeleiding en middels intervisie.

Eind 2017 bleek hiervoor met name bij kleine huisartspraktijken nog weinig belangstelling te zijn, dit mede gezien de beperkte financiering en overige condities die zorgverzekeraars stellen.