Scholingen & bijeenkomsten

  21 maart 2019
  Spijkenisse Medisch Centrum

  Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, doktersassistenten

  Startscholing Buurtzorgpension

  Begin april opent het Buurtzorgpension haar deuren in het Spijkenisse Medisch Centrum. Voorafgaand aan de opening organiseren we een scholingsavond. Op deze avond vertellen wij u graag meer over nut en noodzaak van huisartsenbedden.

  4 april 2019
  Spijkenisse Medisch Centrum

  Doelgroep: Alle huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen

  Nieuwe NHG Standaard DMII + Incretines

  Sinds begin dit jaar mogen de incretines ook in de huisartsenpraktijk worden gestart. Om onze kennis hiervan te vergroten bieden wij u een scholing aan i.s.m. Saskia ten Have, internist in het Spijkenisse Medisch Centrum. Er is gelegenheid om met elkaar kennis te maken en te sparren over de nieuwe NHG standaard.

  11 april 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Caspir, basis module 1 t/m 5

  De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Module 2 en 5 zijn fysieke bijeenkomsten , de overige modules worden thuis uitgevoerd. Module 3 is meekijken in de praktijk, een korte stage.

  12 april 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: Praktijkondersteuners Somatiek

  POH Overleg / Thema Beweging

  Tijdens het tweede POH overleg van 2019 zullen we naast intervisie ingaan op het thema beweegtherapie bij de fysiotherapeut voor patiënten met een chronische aandoening.

  mei 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Nieuwe standaard CVRM

  Zodra de nieuwe standaard uitkomt zullen de nieuwe richtlijnen besproken worden in deze scholing, aangezien de zorg die door de aangesloten huisartsen van Cohaesie aan patiënten met een chronische aandoening geboden wordt, is gebaseerd op de vigerende standaarden en richtlijnen van de NHG en NDF/Zorgstandaard COPD/Zorgstandaard CVRM.

  juni 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s (en huisartsen bij 1 bijeenkomst)

  Basiscursus ouderenzorg

  In 4 bijeenkomsten kennis en inzicht verwerven betreffende de kwetsbare oudere. Hoe werkt de screening en hoe kun je samen met de huisarts een individueel zorg- en behandelplan opstellen. Hoe wordt zelfmanagement en leefstijlbevordering ingezet bij de kwetsbare oudere. U leert de Vraagwijzer in te zetten voor praktische problemen.

  juni 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Ziektelastmeter

  Om het begrip “ziektelast” zo goed mogelijk te kunnen definiëren is een meetinstrument ontwikkeld waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Gebruik van deze ziektelastmeter leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt.

  2 juli 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: Huisartsen en POH’s

  juli 2019
  De Boekenberg

  Doelgroep: huisartsen, assistentes, praktijkmanagers en praktijkondersteuners (somatiek en GGZ)

  Zomerbijeenkomst

  Deze zomerbijeenkomst komt in de plaats van de tot nu toe gebruikelijke Spiegel & Benchmark bijeenkomst. Het wordt een voor ieder interessante en gevarieerde bijeenkomst met 9 workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg en innovatie.

  september 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Persoonsgerichte diabeteszorg: van jaarcontrole naar jaargesprek

  Diabeteszorg vraagt naast een protocollaire aanpak ook aandacht voor de persoon met diabetes: zijn of haar wensen, mogelijkheden, denkbeelden over diabetes, sociale steun enzovoorts. Van al deze aspecten staat vast dat ze een beslissende rol spelen in de wijze waarop iemand met de diabetes omgaat.

  september 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s

  POH overleg / Thema GLP1

  Het thema van deze derde bijeenkomst zal zijn GLP1.

  oktober 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Caspir Module 6

  Deze module is gericht op herhaling van het geleerde uit module 1-5. Herhaling vindt om de 3 jaar plaats. Dan dient 2 maal module 6 gevolgd te zijn en een portfolio ingediend te zijn.

  oktober 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Leefstijl en Voeding

  Samen met de diëtist wordt ingegaan hoe leefstijl en voeding ingezet kan worden bij de behandeling van ketenpatiënten.

  november 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Langerhans insulinescholing basis

  Nadat u deze cursus gevolgd heeft ben u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

  november 2019

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Webcast casuistiekbespreking ziektelastmeter

  In vervolg op de scholing ziektelast (juni) wordt nu een webcast seminar gegeven waarin casuïstiek bespreking aan bod komt. In deze online cursus leert u aan de hand van casuïstiek de theorie van de ziektelast meter toe te passen.

  december 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s

  POH Overleg

  Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet vastgelegd. Cohaesie ziet graag dat het een bijeenkomst wordt voor praktijkondersteuners en aansluiten bij hun behoeften. De inbreng van de poh’s zal worden meegenomen in het opstellen van het programma.