Scholingen & bijeenkomsten

  11 juni 2019
  Zoet of Zout

  Doelgroep: Huisartsen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland

  Symposium Neurologie

  U wordt bijgepraat over allerlei neurologische ontwikkelingen: acute zorg rondom CVA/TIA, duizeligheid, hoofdpijn en geheugenstoornissen. Samen met de neurologen bespreekt u casuistiek en problemen in de praktijk.

  11 juni 2019
  Carlton Oasis Hotel Spijkenisse

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  COPD in een breder perspectief

  Centraal staat de Ziektelast bij COPD en hoe hier in de huisartspraktijk mee om te gaan met behulp van toepasbare casuïstiek.

  25 juni 2019
  Park de Heerlijkheid

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Nieuwe standaard CVRM

  Deze nascholing leidt je door de standaard en geeft duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen van de NHG-Standaard CVRM.

  juni 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s (en huisartsen bij 1 bijeenkomst)

  Basiscursus ouderenzorg

  In 4 bijeenkomsten kennis en inzicht verwerven betreffende de kwetsbare oudere. Hoe werkt de screening en hoe kun je samen met de huisarts een individueel zorg- en behandelplan opstellen. Hoe wordt zelfmanagement en leefstijlbevordering ingezet bij de kwetsbare oudere. U leert de Vraagwijzer in te zetten voor praktische problemen.

  2 juli 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: Huisartsen en POH’s

  4 juli 2019
  De Boekenberg

  Doelgroep: huisartsen, assistentes, praktijkmanagers en praktijkondersteuners (somatiek en GGZ)

  Cohaesie Zomeravond

  Deze zomerbijeenkomst komt in de plaats van de tot nu toe gebruikelijke Spiegel & Benchmark bijeenkomst. Het wordt een voor ieder interessante en gevarieerde bijeenkomst met 9 workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg en innovatie.

  september 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Persoonsgerichte diabeteszorg: van jaarcontrole naar jaargesprek

  Diabeteszorg vraagt naast een protocollaire aanpak ook aandacht voor de persoon met diabetes: zijn of haar wensen, mogelijkheden, denkbeelden over diabetes, sociale steun enzovoorts. Van al deze aspecten staat vast dat ze een beslissende rol spelen in de wijze waarop iemand met de diabetes omgaat.

  september 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s

  POH overleg / Thema GLP1

  Het thema van deze derde bijeenkomst zal zijn GLP1.

  oktober 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Caspir Module 6

  Deze module is gericht op herhaling van het geleerde uit module 1-5. Herhaling vindt om de 3 jaar plaats. Dan dient 2 maal module 6 gevolgd te zijn en een portfolio ingediend te zijn.

  oktober 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Leefstijl en Voeding

  Samen met de diëtist wordt ingegaan hoe leefstijl en voeding ingezet kan worden bij de behandeling van ketenpatiënten.

  november 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Langerhans insulinescholing basis

  Nadat u deze cursus gevolgd heeft ben u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

  november 2019

  Doelgroep: POH’s en huisartsen

  Webcast casuistiekbespreking ziektelastmeter

  In vervolg op de scholing ziektelast (juni) wordt nu een webcast seminar gegeven waarin casuïstiek bespreking aan bod komt. In deze online cursus leert u aan de hand van casuïstiek de theorie van de ziektelast meter toe te passen.

  december 2019
  Kantoor Cohaesie

  Doelgroep: POH’s

  POH Overleg

  Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet vastgelegd. Cohaesie ziet graag dat het een bijeenkomst wordt voor praktijkondersteuners en aansluiten bij hun behoeften. De inbreng van de poh’s zal worden meegenomen in het opstellen van het programma.